• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

        PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 02163 834 118

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn liền với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

Trưởng phòng : Đỗ Quang Trung

Điện thoại: 02163 834 091

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Đỗ Quang Trung

Trưởng phòng

 

 

2

Nguyễn Văn Quyền

Phó phòng