• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN

Địa chỉ: Thị trấn Mậu A

Điện thoại: 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức Phi Chính Phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

Trưởng phòng: Lê Xuân Trường.

Điện thoại: 

                                                                                            TỔ CHỨC BỘ MÁY

 


 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Lê Xuân Trường

Trưởng phòng

 

 

2

Phạm Văn Mạnh

Phó trưởng phòng

 

 

3

Trần Trung Hiếu

Phó trưởng phòng