• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 02163 834 210

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chông tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Trưởng phòng : Cao Văn Chỉ

Điện thoại: 02163 834 210


TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Cao Văn Chỉ

Trưởng phòng

 

 

2

Vũ Thành Trung

Phó Trưởng phòng

 

 

3

 Đào Văn Ngọc  Phó Trưởng Phòng