• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 02163 834 110

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cất văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trưởng phòng : Lưu Quang Lợi

Điện thoại: 02163 834 034

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Lưu Quang Lợi

Trưởng phòng

 

 

2

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó phòng

 

 

3

Hà Thị Hương Mai

Phó phòng