• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

PHÒNG DÂN TỘC

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 02163 834 231 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Văn Yên, tham mưu giúp việc Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc và tổ chức triển khai, thực hiện một số chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

            Trưởng phòng: Phương Quốc Khải

            Điện thoại: 02163 834 231 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

 Phương Quốc Khải

Trưởng phòng

 

 

2

 Nguyễn Thế Quyền

Phó Trưởng Phòng