• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

XÃ YÊN THÁI 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên

Điện thoại

02163 217 339

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Công Lập

 Bí thư

 

 

2

Lưu Hồng Minh

 Chủ tịch

 

 

3

Nguyễn Tiến Thân

 Phó chủ tịch

 

 

4

Hoàng Bá Nụ

 Phó chủ tịch

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lưu Hồng Minh

Chủ tịch

0988904785