• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

  XÃ YÊN PHÚ


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Yên Phú, Huyện Văn Yên 

Điện thoại

02163 830 307

Email

 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Đình Trọng

 Bí thư

 

 

2

Hà Minh Phượng

 Chủ tịch

 

 

3

Trương Ngọc Tuân

 Phó chủ tịch

 

 


DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hà Minh Phượng

Chủ tịch

0369198234

minhphuongubnd1971@gmail.com

2

Trương Ngọc Tuân

Phó chủ tịch

0989257444

truongngoctuanpctyp@gmail.com