• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ XUÂN ÁI

 


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 835 024

Email

 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Ngọc Trác

 Bí thư

 

 

2

Nguyễn Văn Thức

 Chủ tịch

 

 

3

Trần Long Giang

 Phó chủ tịch

 

 


DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Văn Thức

Chủ tịch

0979096155

 

 

2