• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ VIỄN SƠN

 


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 839 047

Email

 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Mai Kiên

 Bí thư

 

 

2

Bàn Phúc Hín

 Chủ tịch

 

 

3

Doãn Hải Sơn

 Phó chủ tịch

 

 


DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Bàn Phúc Hín

Chủ tịch

0916928423

banphuchin@gmail.com

2

Doãn Hải Sơn

Phó chủ tịch

0888085228

haisonvs@gmail.com