• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ TÂN HỢP

  


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Tân Hợp, Huyên Văn Yên

Điện thoại

 02163 830 164

Email

 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Văn Tặng

 Bí thư

 

 

2

Triệu Quốc Toản

 Chủ tịch

 

 

3

Triệu Đình Khôi

 Phó chủ tịch

 

 


DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Triệu Quốc Toản

Chủ tịch

0986603312

trieuquoctoanth@gmail.com

2

Triệu Đình Khôi

Phó chủ tịch

0383711289

dinhkhoi1985@gmail.com