• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ QUANG MINH

 


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Quang Minh, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 831 191

Email

 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Cao Mạnh Khởi

 Bí thư

 

 

2

Triệu Quý Đức

 Chủ tịch

 

 

3

Triệu Văn Hùng

 Phó chủ tịch

 

 


DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Triệu Quý Đức

Chủ tịch

0944045342

quyducqm@gmail.com