• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

  XÃ PHONG DỤ THƯỢNG

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 831 442

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lò Văn Mạnh

 Bí thư - Chủ tịch UBND xã

 

 

2

Ngô Văn Long

Phó Chủ tịch

 

 

3

Nguyễn Văn Quang

 Phó chủ tịch

 

 

4

 

 

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lò Văn Mạnh

Chủ tịch

0985859816

lamanhcadt@gmail.com