• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

  XÃ PHONG DỤ HẠ

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Phong Dụ Hạ, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 831 020

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Mai Quốc Ngữ

 Bí thư

 

 

2

Lê Văn Thọ

 Chủ tịch

 

 

3

Hoàng Văn Tuân

 Phó chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lê Văn Thọ

Chủ tịch

0984363451

levanthopctdh@gmail.com

2

Hoàng Văn Tuân

Phó chủ tịch

0395314582

hoangvantuanpct@gmail.com