• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ NGÒI A

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Ngòi A, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 834 286

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đoàn Mạnh Ninh

 Bí thư

 

 

2

Nguyễn Văn Bình

 Chủ tịch

 

 

3

 Hoàng Minh Chiến

 Phó chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch

0369198219