• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ NÀ HẨU

  


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Nà Hẩu, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 217 348

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Giàng Chẩn Phử

 Bí thư

 

 

2

Vũ Xuân Bá

 Chủ tịch

 

 

3

Sùng A Sà

 Phó chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Vũ Xuân Bá

Chủ tịch

0978740256

vuxuanba25@gmail.com

2

Sùng A Sà

Phó chủ tịch

0374753310