• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ MẬU ĐÔNG

 


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Mậu Đông, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 836 002

Email

 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Huy 

 Bí thư

 

 

2

Phạm Trần Xuân

 Chủ tịch

 

 

3

Phạm Tiến Duy

 Phó chủ tịch

 

 


DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Phạm Trần Xuân

Chủ tịch

 

 

2

Phạm Tiến Duy

Phó chủ tịch

0983706367

duy396@gmail.com