• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ LANG THÍP


 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 833 182

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Vũ Trường Xuyên

Bí Thư

 

 

2

Lê Minh Lập

Chủ tịch

 

 

3

Lý Trung Xiêm

Phó Chủ tịch

 

 

3

Nguyễn Trọng Việt

Phó Chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lê Minh Lập

Chủ tịch

0382568375

0838493663

minhlappctlt@gmail.com

2

Nguyễn Trọng Việt

Phó chủ tịch

0374772986

vietquansu@gmail.com