• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

  XÃ LÂM GIANG

 


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên

Điện thoại

02163 833 124

Email

 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Vũ Văn Hải

 Bí thư

 

 

2

Đào Văn Bộ

 

 Chủ tịch

 

 

3

Đặng Thị Mai Thảo

 Phó chủ tịch

 

 

4

Đặng Phúc Long

 Phó chủ tịch

 

 


DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Đào Văn Bộ

Chủ tịch

0385179305

daovanbolg@gmail.com

2