• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ ĐÔNG CUÔNG

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Đông Cuông, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 831 035

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thượng Phi

 Bí thư

 

 

2

Nguyễn Thành Nam

 Chủ tịch

 

 

3

Lương Ánh Điền

 Phó chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thành Nam

Chủ tịch

0974019555