• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ ĐÔNG AN

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Đông An, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 831 108

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Văn Trường

 Bí thư

 

 

2

Hoàng Mạnh Hùng

 Chủ tịch

 

 

3

Lê Huy Quang

 Phó chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hoàng Mạnh Hùng

Chủ tịch

0986500348

hoanghunghtco@gmail.com

2

Lê Huy Quang

Phó chủ tịch

0945429550

quangubdongan@gmail.com