• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ ĐẠI SƠN

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 830 120

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phạm Tùng Nguyên

Bí Thư

 

 

2

 Lý Văn Minh

Chủ tịch

 

 

3

Giàng A Chỉnh

Phó chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

 Lý Văn Minh

Chủ tịch

   

2

Giàng A Chỉnh

Phó chủ tịch