• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

XÃ ĐẠI PHÁC

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Đại Phác, Huyện Văn Yên

Điện thoại

02163 839 415

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nông Xuân Kiên

 Bí thư

 

 

2

Hoàng Kim Chung

 Chủ tịch

 

 

3

Nguyễn Văn Hải

 Phó Chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hoàng Kim Chung

Chủ tịch

0945061981

chungdp81@gmail.com

2

Nguyễn Văn Hải

Phó chủ tịch