• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

XÃ ĐẠI PHÁC

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Đại Phác, Huyện Văn Yên

Điện thoại

02163 839 415

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phạm Tùng Nguyên

 Bí thư

 

 

2

Hoàng Trung Kiên

 Chủ tịch

 

 

3

Hoàng Kim Chung

 Phó Chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hoàng Trung Kiên

Chủ tịch

0979042626

kiendp@gmail.com

2

Hoàng Kim Chung

Phó chủ tịch

0945061981

chungdp81@gmail.com