• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 XÃ CHÂU QUẾ HẠ

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Châu Quế Hạ

Điện thoại

02163 833 582

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Vũ Đức Thuận

Bí Thư

 

 

2

Ngô Quyết Chiến

Chủ tịch

 

 

3

Nguyễn Đình Đăng

Phó Chủ tịch

 

 

4

Nguyễn Mạnh Tấn

Phó Chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Ngô Quyết Chiến

Chủ tịch

0385560213

 

2

Nguyễn Đình Đăng

Phó chủ tịch

0984790297