• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

XÃ AN THỊNH
 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 830 198

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Chiến Thắng

Chủ tịch

 

 

2

Nguyễn Văn Chi

Phó chủ tịch 

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Chiến Thắng

Chủ tịch 0987534567 thangnguyen575@gmail.com