• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

XÃ AN BÌNH

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã An Bình, Huyện Văn Yên

Điện thoại

02163 831 040

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Vũ Trọng Tuynh

 Bí Thư

 

 

2

Nguyễn Xuân Dương

 Chủ Tịch

 

 

3

Lê Cao Tuấn

 Phó Chủ Tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Xuân Dương

Chủ tịch

0977999369

xuanduongtcvy@gmail.com

2

Lê Cao Tấn

Phó chủ tịch

0984543915

tanubndanbinh@gmail.com