• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ Tổ dân phố 5 - Thị trấn Mậu A - Huyện Văn Yên
Điện thoại 02163 834 181
Fax 02163 835 454

 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Hà Đức Anh Chủ tịch UBND 02163 834 235
2 Lưu Trung Kiên Phó Chủ tịch UBND 02163 835 589
3 Lã Thị Liền Phó Chủ tịch UBND  
4 Phạm Trung Kiên Phó Chủ tịch UBND 02163 834 164

 

 

THÀNH VIÊN UBND NHIỆM KỲ HIỆN TẠI
STT Họ và tên Chức vụ     Đơn vị công tác Điện thoại
1 Hà Đức Anh Chủ tịch UBND UBND huyện 02163 834 235
2 Lưu Trung Kiên Phó Chủ tịch UBND UBND huyện 02163 835 589
3 Lã Thị Liền Phó Chủ tịch UBND UBND huyện  
4 Phạm Trung Kiên Phó Chủ tịch UBND     UBND huyện 02163 834 164
5 Lê Xuân Trường Trưởng phòng Nội vụ 02163 834 396
6 Phạm Duy Thịnh Trưởng Công An  Công an huyện 02163 834 122
7 Nguyễn Tiến Lực Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 02163 834 099
8 Hoàng Xuân Hùng Chánh văn phòng VP HĐND-UBND huyện  
9 Phí Hùng Sơn Trưởng phòng Phòng Thanh tra 02163 834 484
10 Nguyễn Bích Thảo Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 02163 834 392
11 Nguyễn Thế Cường Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - MT 02163 834 202
12 Bùi Thị Hương Giang Trưởng phòng Phòng Tư pháp 02163 836 424
13 Chu Chính Sơn Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch 02163 834 137
14 Trần Đình Trọng Trưởng phòng Phòng NN và PTNT 02163 834 118
15 Cao Văn Chỉ Trưởng phòng Phòng Lao động, TB - XH 02163 834 210
16 Hà Trung Kiên Trưởng phòng  Phòng Văn hóa - Thông tin  
17  Lưu Quang Lợi Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 02163 834 110
18  Phương Quốc Khải Trưởng phòng Phòng Dân tộc 02163 834 231