• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Thị trấn Mậu A - Huyện Văn Yên                                          

Điện thoại

02163 834 181

Fax

02163 835 454

 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Đức Anh

Chủ tịch UBND

02163 834 235

2

Hoàng Viễn

Phó Chủ tịch UBND

02163 835 589

3

Lã Thị Liền

Phó Chủ tịch UBND

 

4

Doãn Văn Thuỷ

Phó Chủ tịch UBND

02163 834 164

 

THÀNH VIÊN UBND NHIỆM KỲ HIỆN TẠI             

Stt

Họ và tên

Chức vụ    

Đơn vị công tác

Điện thoại

1

 Đức Anh

Chủ tịch UBND

 UBND huyện

02163 834 235

2

Hoàng Viễn

Phó Chủ tịch UBND

 UBND huyện

02163 835 589

3

 Thị Liền

Phó Chủ tịch UBND

 UBND huyện

 

4

Doãn Văn Thuỷ

Phó Chủ tịch UBND    

 UBND huyện

02163 834 164

5

Phạm Xuân Sơn

Thủ trưởng         

 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

02163 834 396

6

Phạm Duy Thịnh

Trưởng Công An 

 Công an huyện

02163 834 122

7

Nguyễn Thanh Tĩnh

CHT - BCH Quân Sự

 BCH Quân sự

02163 834 099

8

Trần Sỹ Nguyên

Chánh văn phòng

 VP cấp ủy và CQ huyện

 

9

Nguyễn Thị Hải Yến

Thủ trưởng

 Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

02163 834 484

10

 Nguyễn Bích Thảo

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

02163 834 392

11

 Phạm Trung Kiên

Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên - MT

02163 834 202

12

Bùi Thị Hương Giang

Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

02163 836 424

13

Chu Chính Sơn

Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

02163 834 137

14

 Đỗ Quang Trung

Trưởng phòng

Phòng NN và PTNT

02163 834 118

15

Cao Văn Chỉ

Trưởng phòng

Phòng Lao động, TB - XH

02163 834 210

16

Nguyễn Thúc Mạnh

Trưởng phòng 

 Phòng Văn hóa - Thông tin

 

17

Nguyễn Thị Hợp

Trưởng phòng

Phòng Y tế

02163 836 318

18

 

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

02163 834 110

19

 

Trưởng phòng

Phòng Dân tộc

02163 834 231