• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại

 02163 834 180

Fax

 02163 835 454

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Luyện Hữu Chung

Chủ tịch HĐND huyện

 

2

Triệu Tòn Triệu

Phó chủ tịch HĐND huyện

02163 834180

3