• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Xã Xuân Ái nỗ lực hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao
11/09/2021 9:20:00 SA
2461 lượt xem
In Đọc bài


Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Xuân Ái, diện mạo nông thôn mới  nâng cao của xã đang dần hiện hữu. Đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Năm 2016 xã Xuân Ái  được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.  Sau đó, Xuân Ái  vinh dự được huyện chọn là một trong 3 xã xây dựng, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021, cán bộ và nhân dân xã Xuân Ái  phấn khởi, tiếp tục đoàn kết, thống nhất hành động và quyết tâm phấn đấu hoàn thành 15/15 tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm nay.


Nhân dân xã Xuân Ái san gạt đất làm đường

Xác định xây dựng và hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng để xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đồng thời mở rộng, đa dạng ngành nghề tạo thêm việc làm, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Chính bởi vậy mà cấp ủy, chính quyền xã Xuân Ái  đã tập trung vào thực hiện cụ thể từng nội dung, phần việc đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Trước tiên xã tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời mở mang các loại ngành nghề dịch vụ tạo việc làm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo động lực thi đua sôi nổi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân để đẩy nhanh tiến độ. Hàng năm UBND xã kiện toàn Ban quan lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng tổ chức đoàn thể trực tiếp chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung của từng tiêu chí; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đồng thời phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư với xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới như: Phong trào “5 không 3 sạch”; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững thông qua việc triển khai cho các thôn đăng ký các công việc cụ thể. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thường xuyên rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao để phân cộng nhiệm vụ, quy định thời gian cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo xã, cán bộ công chức trực tiếp tham mưu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nội dung chưa đạt.  Căn cứ vào điều kiện thực tế, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, quý và hàng năm để triển khai thực hiện. Cùng với đó, HĐND xã đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các thôn xây dựng nhà văn hóa thôn, hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, kênh mương, phát triển sản xuất, tuyên truyền rộng rãi để người dân đồng lòng thực hiện. Từng đoàn thể trong xã đều phát động các phong trào thi đua để thực hiện các tiêu chí của xã NTM nâng cao. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã đã hiểu được chủ trương, quan điểm và đồng thuận hưởng ứng, tham gia, tự nguyện hiến đất, mở đường giao thông thôn, liên thôn. Đặc biệt thực hiện Kế hoạch số 194, ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Ngày th7 cùng dân”; xã Xuân Ái đã thực hiện tốt kế hoạch gắn với phong trào Tuyên truyn, vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn”; Cuộc vận động “xây dng mô hình 5 không, 5 sch; phong trào Thp sáng đường quê - Tuyến đường hoa gắn với Chương trình mc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Qua hơn 2 tháng triển khai đợt cao điểm “Ngày thứ 7 cùng dân” cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị trên địa bàn đã cùng với nhân dân tiến hành phát dọn chỉnh trang 21,9 km đường giao thông, làm mới 3,8 km đường điện “thắp sáng đường quê”, ra mắt Câu lạc bộ “5 không, 5 sạch”, huy động sự tham gia của hơn 1.000 lượt người, qua đó giúp hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của xã.

Quá trình xây dựng xã nông thôn mới lên xã nông thôn mới nâng cao của Xuân Ái  có nhiều thuận lợi và cũng nhiều khó khăn, song được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, nên việc các tiêu chí nông thôn mới nâng cao nhanh chóng hoàn thành. Tính đến nay, xã Xuân Ái  đã đạt 2/5 tiêu chí, 11/15 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Giờ đây cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, kiên cố, phục vụ đắc lực cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương; phát triển dịch vụ thương mại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng hướng, xã đã quy hoạch được 2 vùng sản xuất với quy mô lớn là: Vùng trồng quế gồm các thôn Đoàn Kết, thôn Quyết Tiến, thôn Nghĩa Lạc, thôn Ngòi Viễn với diện tích 2.200 ha. Vùng trồng dâu nuôi Tằm gồm thôn Quyết Hùng, Thôn Sông Hồng, thôn Trung Tâm với diện tích 42,83ha. Trên địa bàn xã có 3 HTX,  giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống với mức thu nhập bình quân đầu người của xã Xuân Ái đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từng năm; Hệ thống chính trị từ xã đến thôn được củng cố. Dân chủ cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống giáo dục, y tế ở nông thôn tiếp tục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân nông thôn. Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn được cải thiện… Nói về các giải pháp tiếp tục được triển khai trong thời gian tới để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

Hy vọng rằng, với sự nỗ lực cố gắng đó, xã Xuân Ái sẽ nhanh chóng hoàn thành 15/15 tiêu chí và sớm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Khánh Chi

đã tặng