• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới
28/08/2019 3:28:00 CH
2918 lượt xem
In Đọc bài

           Ngày 27/8/2019, UBND huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn - UVBCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên, đồng chí Hà Đức Anh - Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Vũ Quang Hải - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Văn Yên; các đồng chí thành viên BCĐ, Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện; đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Đ/c Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới

Trong 10 năm qua, cấp ủy và Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay diện mạo nông thôn ở nhiều xã trên địa bàn huyện Văn Yên đã có bước chuyển biến rõ nét, kinh tế có bước phát triển khá, an sinh xã hội được cải thiện đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Một số kết quả nổi bật qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Yên đó là: bê tông hóa trên 414 km đường giao thông nông thôn đạt tỷ lệ gần 38% tổng số km đường giao thông nông thôn toàn huyện; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 90,6%; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2018 giảm xuống còn 18,05%; các hình thức tổ chức sản xuất ngày càng đa dạng và phát huy hiệu quả, toàn huyện hiện có 183 doanh nghiệp, 62 HTX, 152 tổ hợp tác và 3.112 hộ kinh doanh cá thể; giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, PCGDMN cho trẻ 5 tuổi ở 27/27 xã, thị trấn; PCGDTH mức độ 3 ở 27/27 xã, thị trấn; PCGDTHCS mức độ 1: ở 27/27 xã, thị trấn, mức độ 2: 23/27 xã, thị trấn, mức độ 3: 3/27 xã, thị trấn; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các tuyến không ngừng được nâng cao về chất lượng, hiện nay số bác sỹ/1 vạn dân là 5,8 bác sỹ, số giường bệnh/1 vạn dân là 16,8 giường, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 98,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 33 triệu đồng/người/năm...

Qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có nhiều phong trào, nhiều mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội xuất hiện như: Phong trào “Thắp sáng đường quê”, hiện đã có 24/26 xã thực hiện với tổng số 139,3 km đường giao thông được chiếu sáng. Các mô hình “khởi nghiệp” phát triển kinh tế mang lại hiệu quả như: HTX Huỳnh Phát, HTX Q&C; HTX Trung Thành; HTX Nông nghiệp Xanh; các mô hình nuôi cá các xã: Xuân Ái, Yên Phú,...; cơ sở chăn nuôi trâu, bò, lợn quy mô tương đối lớn tại các xã: Yên Hưng, Đông An; Mậu Đông,… Phong trào làm đường giao thông nông thôn ở các xã: Đông Cuông, Yên Hưng, Xuân Ái, An Thịnh, Hoàng Thắng, Lâm Giang, An Bình,.... Phong trào“xây dựng đường hoa” được nhiều địa phương hưởng ứng thực hiện, đến nay toàn huyện 100% các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện, đã có 18,5 km đường hoa hoàn thành điển hình ở các xã: Đông Cuông, Lâm Giang, Đông An, An Bình, Yên Phú. Phong trào hiến đất xây dựng các hạng mục nông thôn mới tại nhiều xã trên địa bàn huyện đã được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tự giác thực hiện, tổng diện tích đất các hộ dân đã hiến để xây dựng nông thôn mới là 147.144 m2. Đến nay, huyện Văn Yên có 9/26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 34,6%, dự kiến đến hết năm 2019 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đông An và xã Yên Thái, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 11 xã, chiếm trên 46% tổng số xã toàn huyện, gấp 2,75 lần mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Cùng với việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đến năm 2020, cấp ủy và chính quyền huyện, các xã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để từng bước xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đã xác định và đăng ký đến năm 2020 xây dựng xã Đại Phác đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời rà soát, ban hành kế hoạch lộ trình xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới ở các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu về dự hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về những thành tựu đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở huyện Văn Yên trong 10 năm qua và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - UVBCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên đã ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên trong 10 năm qua, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tiễn, điều kiện thực tế tại địa phương để việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Yên tiếp tục đạt được những thành tích nổi bật, ấn tượng. Đồng chí nhấn mạnh: “UBND huyện khẩn trương lập Đề án xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025; xây dựng kế hoạch lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 đối với các xã hiện nay chưa đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, yêu cầu Đảng ủy, UBND các xã cụ thể hóa thành kế hoạch của địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chương trình, người cán bộ phải tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát, thậm chí phải hy sinh, gương mẫu, tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện và đưa phong trào “Huyện Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và thiết thực hơn; gắn việc thực hiện phong trào với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của các tổ tự quản; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn; đảm bảo ổn định để phát triển, phát triển phải ổn định. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển, đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh; gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nhất là các sản phẩm là thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội và phúc lợi xã hội để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Tập trung huy động tối đa nguồn lực thực hiện Chương trình, bên cạnh các nguồn lực đầu tư của nhà nước cần tích cực, kêu gọi và huy động tối đa nguồn lực từ nhân dân và các thành phần khác trong xã hội để phục vụ xây dựng nông thôn mới. Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của bộ máy cơ quan thường trực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện và cấp cơ sở; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp”.

Nhân dịp này, UBND huyện Văn Yên cũng đã tặng giấy khen cho 32 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Tin, ảnh: Mỹ Vân

đã tặng