• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới
11/09/2021 8:49:00 SA
2856 lượt xem
In Đọc bài

 

“Phấn đấu đến năm 2025, Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới” - Đây là một trong những mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Văn Yên đã và đang huy động cả hệ thống chính trị, cùng với nhân dân dồn sức thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Văn Yên đã đạt được những kết quả khả quan, đến hết năm 2020, toàn huyện có 12/24 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã đem đến cho huyện một diện mạo mới, đời sống người dân được nâng cao, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên, có nhiều sản phẩm, mô hình sản xuất nổi bật…Kết quả quan trọng này chính là tiền đề, động lực để huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện NTM. 

Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn 2021-2024, mỗi năm Văn Yên xây dựng ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM; đến năm 2024, 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM. Trong 12 xã đã được công nhận trong giai đoạn 2015-2020, phấn đấu 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Đông Cuông, Đại Phác, An Thịnh, Yên Hợp) quyết tâm đến năm 2025, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn đạt trên 55 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020.


Văn Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông nông thôn năm 2021.

Thực tế, khi xây dựng NTM, huyện Văn Yên thực hiện theo quan điểm: Tiêu chí nào dễ thực hiện trước, khó thì thực hiện dần từng bước. Vì thế, những địa phương và tiêu chí chưa đạt đều là những khu vực khó khăn. Thêm vào đó, Văn Yên có diện tích rộng, dân số đông, nhiều đơn vị hành chính, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên việc xây dựng NTM gặp không ít khó khăn. Đến nay,  Văn Yên mới đạt 5/9 tiêu chí của huyện NTM, còn lại 4 tiêu chí phải hoàn thành gồm: Quy hoạch, giao thông, y tế - văn hoá – giáo dục và môi trường.  Vì vậy, càng đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Đồng chí Luyện Hữu Chung, UV bCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên cho biết: Cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn xác định, Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, vì vậy, sau khi đề ra nghị quyết, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng, kết quả các tiêu chí của huyện NTM,  từ đó, xây dựng Đề án, kế hoạch, lộ trình thực hiện. Trước mắt, trong năm 2021, huyện phấn đấu xã Ngòi A, Tân Hợp, Viễn Sơn và Châu Quế Thượng  đạt chuẩn NTM; Đồng thời, Đảng bộ huyện chỉ đạo xã Đông Cuông, xã Đại Phác, Xuân Ái tập trung xây dựng hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao;  Chỉ đạo các địa phương đăng ký xây dựng 8 thôn NTM kiểu mẫu và 14 thôn NTM, phấn đấu hoàn thành vào quý IV/2021.

Xác định giải pháp hàng đầu vẫn là công tác tuyên truyền, huyện Văn Yên tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “ Huyện Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”; gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để phát huy sức sáng tạo và đóng góp của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân về xây dựng nông thôn mới; để người dân tự nhận thức rõ mình là chủ thể, với nguyên tắc “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý  và dân hưởng lợi”. Từ đó, tạo ra sự đồng thuận và tinh thần tự nguyện, tự giác, tích cực, khát vọng của người dân trong xây dựng, đổi mới quê hương. 

Song song với đó, huyện Văn Yên huy động tối đa sự chung tay, ủng hộ của các tổ chức xã hội, cộng động doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh. Lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý theo phương châm “ Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; Khuyến khích dồn điền, đổi thửa, hợp tác sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp; Kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong xây dựng NTM.  Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng các hạng mục hạ tầng; phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Văn Yên, UBMTTQ huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ sở triển khai hiệu quả phong trào “Tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025;  phát động đợt cao điểm “ ngày thứ 7 cùng dân”; Phong trào xây dựng các tuyến đường hoa, thắp sáng đường quê; “ 5 không, 5 sạch”… Từ đầu năm 2021 đến nay,  nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã hiến trên 300 nghìn m2 đất đai, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn, chưa kể nhiều cây cối, vật kiến trúc, góp phần hoàn thành tốt tiêu chí đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.  Từ phong trào "Dịch rào hiến đất”, phong trào “ngày thứ 7 cùng dân” những con đường khang trang, sạch đẹp, thể hiện "Ý Đảng – lòng dân” ngày càng được nối dài, mở rộng hơn từ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc địa phương, tạo đà cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần đưa Văn Yên tiến từng bước vững chắc trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo đúng lộ trình đề ra.

Thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội”, huyện Văn Yên tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Triển khai xây dựng được các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và  sản phẩm OCOP; Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh Yên Bái;  phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, du lịch, gắn với giảm nghèo bền vững;  Nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. 

  Thực hiện theo lộ trình của huyện, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao, Đảng uỷ, chính quyền xã  Ngòi A đặc biệt chú trọng việc khơi dậy sức dân, huy động, lồng ghép được nhiều nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho xây dựng NTM, tập trung vào các lĩnh vực: Văn hóa,  giáo dục, cơ sở hạ tầng, đường GTNT, các công trình phúc lợi, với tổng kinh phí thực hiện gần 178 tỷ  đồng, trong đó, Doanh nghiệp và  Nhân dân đóng góp trên 90 tỷ đồng. Thu nhập của cư dân nông thôn năm 2020 đạt 36 triệu đồng/người/năm. Nhờ đó, xã Ngòi A đã cán đích NTM vào tháng 7/2021.  Cùng với Ngòi A, 3 xã dự kiến về đích NTM trong năm nay là Tân Hợp đã đạt 17/19 tiêu chí,  Viễn Sơn đạt 16/19 tiêu chí, Châu Quế Thượng đạt 12/19 tiêu chí. 

Nhìn vào những nhiệm vụ để xây dựng Văn Yên thành huyện NTM, lượng công việc từ nay đến năm 2025 rất nhiều, khó khăn còn chồng chất, nhưng với kế hoạch, lộ trình chi tiết, cụ thể đã đề ra, huyện Văn Yên đang nỗ lực dồn sức để hoàn thành mục tiêu lớn đúng theo kế hoạch, xây dựng huyện đạt NTM vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra./.

 

                                                                 Hồng Vân


 

đã tặng