• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
UBND huyện Văn Yên tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới huyện Văn Yên giai đoạn 2021 - 2025
06/08/2021 3:03:00 CH
1091 lượt xem
In Đọc bài


Sáng ngày 6/8/2021, UBND huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới huyện Văn Yên giai đoạn 2021 - 2025. Chủ trì hội nghị có đồng chí Hà Đức Anh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Văn Yên. Dự hội nghị có đồng chí Lã Thị Liền - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lưu Trung Kiên - UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan đơn vị thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Văn Yên, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2020, huyện Văn Yên là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh Yên Bái về phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 13/24 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (giai đoạn 2016-2020); huyện đã có 5 tiêu chí đạt NTM (thuỷ lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Kết quả thực hiện Chương trình đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn; đời sống của Nhân dân được cải thiện tích cực; cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên. Đặc biệt, đã từng bước khơi dậy được sự đồng thuận của toàn thể cộng đồng dân cư nông thôn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ đó tạo sự lan tỏa và phát huy được sức mạnh đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; nhận thức của người dân đã có bước thay đổi căn bản. Qua phong trào xây dựng nông thôn mới đã có nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều xã đã có chuyển biến tích cực trong sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, huyện Văn Yên mới có 54,1% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025 cần tiếp tục duy trì, nâng chất các xã này để đạt chuẩn theo tiêu chí 2021-2025, trong đó xây dựng một số xã đạt NTM nâng cao. Đối với 11 xã hiện nay chưa đạt chuẩn NTM cần quan tâm đầu tư, phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành xây dựng huyện NTM sẽ tác động trực tiếp, toàn diện tới sự nghiệp phát triển kinh tế và sự ổn định xã hội của huyện Văn Yên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Đề án “xây dựng huyện Văn Yên đạt huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” được xây dựng với quan điểm xây dựng xã và huyện NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện giai đoạn 2021-2025; xây dựng NTM phải gắn liền với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất; phát huy mạnh mẽ vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội và cộng đồng dân cư. Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đã đạt NTM, phấn đấu 100% số xã đạt NTM trước năm 2025. Xây dựng huyện Văn Yên đạt huyện nông thôn mới trước năm 2025 với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp và cơ bản đồng bộ; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; Áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến nông lâm sản chủ lực. Gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, dịch vụ, phát triển thế mạnh cây công nghiệp lâu năm; Gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ; Quốc phòng an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Sau khi nghe thông qua dự thảo Đề án, các đại biểu cơ bản thống nhất với các phần, nội dung mà dự thảo Đề án “xây dựng nông thôn mới huyện Văn Yên giai đoạn 2021 - 2025” nêu, đồng thời có một số ý kiến bổ sung như: Cần rà soát, điều chỉnh bổ sung phân công phụ trách một số tiêu chí, số liệu, một số cụm từ đúng với thuật ngữ chuyên môn từng ngành. Đồng thời cũng tham gia ý kiến điều chỉnh, bổ sung vào các giải pháp thực hiện một số tiêu chí để đề án hoàn thiện hơn.


Đồng chí Hà Đức Anh - Phó bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận hội thảo tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Đề án “xây dựng nông thôn mới huyện Văn Yên giai đoạn 2021 - 2025”, đồng chí Hà Đức Anh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Văn Yên đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan được phân công phụ trách xây dựng các tiêu chí của đề án cần bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của ngành mình tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện đề án phù hợp, sát với điều kiện thực tế ở địa phương. Các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn của huyện để thực hiện các tiêu chí theo đúng tiến độ, lộ trình đề ra đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương./.


Mỹ Vân


 

đã tặng