• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Thẩm định xét, công nhận các xã Tân Hợp, Viễn Sơn, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
09/11/2021 4:18:00 CH
1661 lượt xem
In Đọc bài

 

Sáng ngày 9/11/2021, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị thẩm định xét công nhận các xã Viễn Sơn, Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đồng chí Đinh Đăng Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định dự và chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hà Đức Anh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND nhân dân huyện, thành viên hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Yên, xã Tân Hợp, Viễn Sơn.


Đồng chí  Đinh Đăng Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định dự và chủ trì Hội nghị

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh tại địa phương, trong những năm qua, xã Viễn Sơn và xã Tân Hợp của huyện Văn Yên đã tập trung huy động mọi nguồn lực và sự đồng thuận của nhân dân vào xây dựng nông thôn mới. Nhờ thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, kết hợp với lồng ghép với các nguồn vốn hợp pháp khác trong công tác phát triển kinh tế - xã hội nên kết cấu hạ tầng của 2 xã từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất được phát triển phù hợp với lợi thế của địa phương, đã gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hóa có liên kết đầu ra cho sản phẩm. Trong đó tập trung phát triển kinh tế trồng rừng, chế biến gỗ rừng trồng, phát triển kinh tế trang trại, cây ăn quả và phát triển mạnh các ngành nghề dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết tốt vấn đề lao động và việc làm trên địa bàn các xã. Tiêu biểu như mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Quế hữu cơ giữa Công ty TNHH OLAM Việt Nam với 23 hộ dân với diện tích trên 112ha; các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, quế hữu cơ trên địa bàn xã Tân Hợp; các mô hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn 2 xã…


Đồng chí Hà Đức Anh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, góp phần từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Viễn Sơn ước đạt 39,3 triệu đồng/người/năm, xã Tân Hợp ước đạt 38,9 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo xã Viễn Sơn còn 6,33%, xã Tân Hợp còn 3,81%. Tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn 2 xã đều đạt trên 93%. 

Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường - an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng an ninh đã được các xã triển khai có hiệu quả qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân các xã trong xây dựng nông thôn mới.

Với sự thống nhất cao, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã thống nhất 2 xã: Viễn Sơn, Tân Hợp của huyện Văn Yên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đề nghị trong thời gian tới 2 xã cần tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn; chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân… phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới./.

Mỹ Vân

đã tặng