• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Thẩm định xét công nhận các xã Đông Cuông, Đại Phác đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021
24/12/2021 9:42:00 SA
1070 lượt xem
In Đọc bài


Sáng 22/12/2021, Đoàn hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định xét, công nhận các xã: Đông Cuông, Đại Phác, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng chí Đinh Đăng Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị thẩm định về phía huyện Văn Yên có đồng chí Hà Đức Anh, Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Doãn Văn Thủy, phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong hội đồng thẩm định xét công nhân nông thôn mới nâng cao của huyện, lãnh đạo đảng bộ chính quyền và các thành viên ban chỉ đạo nông thôn xã Đại Phác, xã Đông Cuông.


Toàn cảnh hội nghị

Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, các xã Đông Cuông, Đại Phác, huyện Văn Yên đã tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giữ gìn ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn; quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hạ tầng kinh tế - xã hội của hai xã ngày càng đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nay, hầu hết các điểm giao nhau của các tuyến đường trục thôn trở lên của 2 xã đã được lắp đặt hệ thống biển báo giao nhau theo quy định. Tỷ lệ đường trục xã, trục thôn có hệ thống chiếu sáng  của xã Đại Phác đạt 95,61%, xã Đông Cuông đạt 80,6%. Các công trình hạ tầng kinh tế xã hội được duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm bảo hiệu quả sử dụng.

Trên địa bàn các xã đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với các sản phẩm chủ lực của xã như vùng sắn với diện tích 200ha, vùng sản xuất lúa Chiêm Hương chất lượng cao với diện tích 200ha trên địa bàn xã Đông Cuông; vùng trồng quế tại xã Đại Phác với diện tích 564ha; vùng phát triển sản xuất lúa tập trung tại xã Đại Phác; vùng phát triển trồng dâu nuôi tằm với diện tích 11ha tại xã Đại Phác... Hệ thống thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu và phòng chống thiên tai. Các hợp tác xã trên địa bàn 2 xã hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân trên địa bàn. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Đại Phác đạt 49 triệu đồng/người/năm; xã Đông Cuông đạt 45,17 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Đại Phác còn 2,5%; xã Đông Cuông còn 3,1%.

Giáo dục - y tế - văn hóa được quan tâm. Giáo dục tại các xã tiếp tục đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II, đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ III. Trạm y tế các xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%, trong đó xã Đông Cuông đạt 93,19%, xã Đại Phác đạt 90,2%. Các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn các xã đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Môi trường ngày càng được đảm bảo. Trên địa bàn các xã đã hình thành các tổ thu gom rác thải cho các hộ dân. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp phù hợp đạt trên 40%, trong đó xã Đại Phác đạt 40%, xã Đông Cuông đạt trên 50%. Các xã đã thực hiện tốt việc xử lý vỏ bao bì, hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. Các tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát, trồng hoa, cây cảnh …

An ninh trật tự được đảm bảo. Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, giải quyết nhanh gọn, kịp thời, được người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Với tinh thần khách quan, dân chủ, các ngành thành viên đã thống nhất các xã: Đông Cuông, Đại Phác, huyện Văn Yên đã hoàn thành 5/5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị, trong thời gian tới các xã Đông Cuông, Đại Phác, huyện Văn Yên cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; tiếp tục kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện tiêu chí môi trường…

          Lan Hanh

 

đã tặng