• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
MTTQ xã Yên Hợp tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh"
08/05/2019 8:03:00 SA
3792 lượt xem
In Đọc bài


Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh” trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hợp đã và đang phát huy vai trò cùng các đoàn thể nhân dân và hệ thống chính trị, duy trì và nâng cao bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong năm 2019.


(ảnh minh họa)

Để cuộc vận động thực hiện đi vào chiều sâu và có hiệu quả, Ủy ban MTTQ xã đã triển khai Kế hoạch “Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020”. Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - Xã hội của xã tổ chức ký chương trình hiệp thương phân công giúp các hộ gia đình thoát nghèo bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới. Triển khai chương trình phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên đảm nhận xây dựng các mô hình cụ thể về xây dựng NTM: như mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng với các phong trào, mô hình, câu lạc bộ của các tổ chức thành viên như câu lạc bộ cha mẹ…

Cùng với đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng các đoàn thể đã đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng vào xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực và hiệu quả như: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc’ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Đặc biệt, nhằm giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hợp đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được cấp Ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể hưởng ứng, nhân dân tích cực tham gia. Uỷ ban  MTTQ Việt Nam từ xã đến các ban công tác MT thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo về vật chất, tinh thần, giúp họ tự vươn lên xoá đói, giảm nghèo. Kết quả đã vận động được gần 17 triệu đồng.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên thanh niên; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm góp phần đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đây chính là một trong những nền tảng  để xã yên Hợp phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của xã .

Với những nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các tổ chức đoàn thể UBMTTQ xã đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong quá trình phối hợp vận động nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời thực hiện 5 nội dung cuộc vận động với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ban công tác Mặt trận ở các thôn tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”, hàng năm có trên 90% số hộ trở lên đăng ký thực hiện. Năm 2018 có 10/10 thôn được công nhận thôn văn hóa thôn đạt tỷ lệ 100%; số hộ đạt gia đình văn đạt trên 75% ; chất lượng khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá được nâng lên rõ rệt. Hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam để khẳng định vị trí, vai trò, lịch sử đấu tranh xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả từ  Cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã Yên Hợp; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.


Bài, ảnh: Khánh Chi

đã tặng