• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Huyện Văn Yên tổ chức hội thảo về đề án xây dựng huyện Văn Yên đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
10/12/2020 7:41:00 SA
3438 lượt xem
In Đọc bài


Ngày 8/12/2020, huyện Văn Yên đã tổ chức hội thảo xin ý kiến tham gia vào dự thảo “Đề án huyện Văn Yên đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”. Đồng chí Hà Đức Anh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội thảo, tham gia hội thảo có các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, đại diện ban kinh tế xã hội, ban dân tộc HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các xã thị trấn.


Toàn cảnh hội nghị

Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2020, Văn Yên là một trong những huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh về phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 12/24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2020, huyện Văn Yên còn 12 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới cần phải tập trung chỉ đạo để đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn; đời sống của Nhân dân được cải thiện tích cực; cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên. Đặc biệt, đã từng bước khơi dậy được sự đồng thuận của toàn thể cộng đồng dân cư nông thôn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ đó tạo sực lan tỏa và phát huy được sức mạnh đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; nhận thức của người dân đã có bước thay đổi căn bản. Qua phong trào xây dựng nông thôn mới đã có nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều xã đã có chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân.

Bên cạnh kết quả to lớn đã đạt được, huyện Văn Yên xác định cũng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo, đó là: Thu nhập bình quân đầu người còn thấp; cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ; suất đầu tư xây dựng nông thôn mới lớn; sự huy động các nguồn lực đầu tư hạn chế. Mặt khác xây dựng nông thôn mới sẽ tác động trực tiếp, toàn diện tới sự nghiệp phát triển kinh tế và sự ổn định xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Do đó việc xây dựng "Đề án xây dựng huyện Văn Yên đạt huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025" là đặc biệt cần thiết. Tổ chức thực hiện thành công Đề án sẽ góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của huyện Văn Yên về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Tại hội nghị đã có 19 lượt đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo, đa số đồng ý với dự thảo đề án xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, các ý kiến cũng nêu lên những khó khăn như về tiêu chí đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường; thiết chế nhà văn hóa; điện. Đồng thời tham gia ý kiến liên quan đến kết cấu, nội dung , hình thức trình bày dự thảo. Bố cục đề án phải ngắn gọn dễ hiểu, nhưng phải đầy đủ những kết quả nổi bật trong việc xây dựng nông thôn mới của huyện trong những năm qua, giải pháp thực hiện việc thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí.


Đồng chí Hà Đức Anh - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Đức Anh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đã đề nghị các phòng ban, cơ quan chuyên môn soát lại các nội dung , số liệu liên quan đến các tiêu chí mà mình phụ trách, trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện là văn phòng  điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Văn Yên tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo đã đóng góp và các xã chưa hoàn thiện, rà soát lại các thiết chế cơ sở cơ sở vật chất có thể tận dụng được để sửa chữa sử dụng; bổ xung thêm 4 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào đề án.


Tin, ảnh: Lan Hanh

 

đã tặng