• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Đông Cuông nỗ lực xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu
13/08/2020 2:03:00 CH
2165 lượt xem
In Đọc bài

 

Với những tiền đề vững chắc đạt được trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Đông Cuông đang tiếp tục nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Từ đó, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


Nhân dân xã Đông Cuông chung sức xây dựng đường giao thông  nông thôn

Ngay từ khi phát động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, điều kiện của địa phương và đời sống của nhân dân trên địa bàn xã Đông Cuông còn khó khăn nhiều mặt. Để tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích thiết thực, ý thức và trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, xã Đông Cuông đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương. Nhờ vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã được sự ủng hộ tích cực của người dân.

Qua triển khai xây dựng nông thôn mới, những tiềm năng, lợi thế của địa phương đã được khai thác và phát huy hiệu quả. Nổi bật là trên lĩnh vực kinh tế, xã Đông Cuông tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển toàn diện, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư để phát triển nông nghiệp, nhiều trang trại, gia trại với quy mô vừa; nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ được hình thành, phát triển. Nhân dân cũng đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng cảnh quan, môi trường sạch, đẹp, văn minh, từng bước đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn. Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất có nhiều tiến bộ, số lượng và chất lượng giáo dục hằng năm đều tăng. Toàn dân đã tích cực hưởng ứng các chương trình y tế quốc gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Tổ chức cơ sở Đảng liên tục nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh; nhiều năm liền đạt chính quyền vững mạnh toàn diện; các tổ chức chính trị xã hội được đánh giá vững mạnh hằng năm.

Để chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phát huy hiệu quả bền vững, sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đông Cuông đã không ngừng nỗ lực duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Đông Cuông cho biết: “Dù đã về đích nông thôn mới từ năm 2016 nhưng xã luôn xác định đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại mà luôn cần cố gắng để nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dân sinh và thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Sau khi về đích nông thôn mới, xã đã thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng từng tiêu chí để kịp thời có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, không để cho tiêu chí nào “tụt chuẩn” so với yêu cầu. Cấp ủy, chính quyền có nhiều giải pháp, thật sự làm chuyển biến nhận thức của toàn dân để tiếp tục duy trì vững chắc, nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt là cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước nhân dân trong xã đã tự nguyện đóng góp để là mới hơn 7km đường bê tông nông thôn, chỉnh trang, tu sửa 8 nhà văn hóa, làm mới 2 nhà văn hóa, cơ sở hạ tầng được quan tâm, chú trọng, nâng cấp sửa chữa với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng”.

Xác định rõ, trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, mục đích cuối cùng là làm cho đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, xã Đông Cuông không chỉ quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng mà Đảng ủy, chính quyền địa phương còn đề ra nhiều giải pháp giúp nông dân nâng cao thu nhập.Về kinh tế, địa phương có nhiều cơ chế hỗ trợ để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; Nhờ vậy cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, có vùng sản xuất lúa tập trung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, có liên kết sản xuất giữa nhà máy sắn và các hộ dân trồng sắn và đã có 1 HTX hoạt động theo đúng luật HTX năm 2012. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 tăng lên 38 triệu đồng/người/năm gấp 1,6 lần so với khi được công nhận nông thôn mới. Nhà ở của nhân dân tiếp tục được đầu tư xây dựng, nhà kiên cố khang trang, 86% đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng. Về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có bước chuyển biến đáng kể; xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Tiếp tục duy trì vững chắc xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh mẽ, có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu; 9/9 thôn đều có đội văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Nhân dân tích cực chủ động trong việc xây dựng môi trường sinh hoạt, cảnh quan địa phương sạch đẹp, chất thải rắn của các nhà máy, rác thải sinh hoạt được phân loại được thu gom xử lý theo quy định. Thành lập tổ hợp tác thu gom rác thải, 2 tổ tuyên truyền bảo vệ môi trường. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đều thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, không có hiện tượng xả thải ra môi trường. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công khai minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả.

Qua rà soát 5 tiêu chí, 15 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao theo quy định tại Quyết định số 2682 của UBND tỉnh Yên Bái, hiện nay xã Đông Cuông đạt 1 tiêu chí và 10 chỉ tiêu. Đối với 4 nhóm tiêu chí và 13 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đông Cuông đã đạt 7 chỉ tiêu. Đồng thời, xã đã chọn thôn Trung tâm xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, hiện nay thôn đã đạt 6/10 tiêu chí. Nói về các giải pháp tiếp tục được triển khai trong thời gian tới để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch UBND xã Đông Cuông trao đổi: “ Để đạt được 4 nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đông Cuông tiếp tục huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được và hoàn thành các tiêu chí còn lại. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn được phân công phụ trách các tiêu chí có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của các tiêu chí. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu về môi trường, y tế, giáo dục v.v để góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huy động mọi nguồn lực đóng góp của nhân dân và các nguồn hợp pháp khác để hoàn thành các tiêu chí đúng theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục khuyến khích các mô hình kinh tế phát triển ổn định và hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững”.

Thực tế cho thấy, việc đạt được các tiêu chí đã khó song việc giữ được các tiêu chí lại càng khó hơn, Đông Cuông đã phát huy được ý Đảng lòng dân tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020./.

Bài, ảnh: Mỹ Vân

 

đã tặng