• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Đông Cuông nỗ lực hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao
08/09/2021 3:00:00 CH
2955 lượt xem
In Đọc bài


Năm 2016, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Xã đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao vào  năm 2021 này.


Nhân dân xã Đông Cuông tham gia vệ sinh môi trường

Theo đó, xã Đông Cuông tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt chuẩn xã NTM; mở mang các loại ngành nghề, dịch vụ tạo việc làm; đẩy mạnh tuyên truyền tạo động lực thi đua sôi nổi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao; hàng năm, chú trọng kiện toàn Ban Quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng tổ chức, đoàn thể trực tiếp chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung của từng tiêu chí; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; phát động Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM”; các cuộc vận động của các tổ chức, đoàn thể góp phần thực hiện chương trình NTM như: Phong trào "5 không 3 sạch”; Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững thông qua việc triển khai cho các thôn đăng ký các công việc cụ thể. Sau một thời gian quyết liệt triển khai thực hiện chương trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tới nay xã Đông Cuông đã đạt 30/32 nội dung, 13/15 chỉ tiêu, 3/5 nhóm Tiêu chí. 

Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Cuông:Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, lãnh đạo thực hiện hoàn thành nội dung 02 chỉ tiêu chưa đạt trước tháng 11/2021. Tiếp tục thực hiện đa dạng, hiệu quả “Ngày thứ 7 cùng dân và doanh nghiệp; phong trào  “dịch rào hiến đất làm đường”; phong trào 5 không 5 sạch; thực hiện xã hội hóa nâng cấp đường giao thôn nông thôn; đồng thời, nhân rộng mô hình nhà sạch, vườn đẹp, mô hình ngôi nhà xanh và vận động mỗi thôn sẽ thành lập ít nhất là 01 tổ thu gom rác thải, thu gom toàn bộ rác thải về bãi rác tập trung của xã để xử lý. Phấn đấu xây dựng ít nhất 01 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021./.

Khánh Chi

 

đã tặng