• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
An Thịnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
29/04/2020 4:49:00 CH
2765 lượt xem
In Đọc bài

Nhờ phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo, linh hoạt trong thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào điều kiện của địa phương. Xã An Thịnh đã phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sức mạnh hệ thống chính trị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật.

 

 

 

Đồng chí Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện thăm và động viên bà con nông dân tại cánh đồng lúa một giống xã An Thịnh
 
 

Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của phát triển nông nghiệp là nền tảng, trụ đỡ để tạo đà phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Do đó, xã An Thịnh luôn quan tâm, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tập trung để đảm bảo an ninh lương thực và từng bước phát triển sản xuất hàng hóa nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng nông thôn mới. Xã đã thực hiện đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đi đôi với xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm và xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Khai thác tối đa lợi thế từng vùng để cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, trong 5 năm 2015 – 2020, kinh tế nông, lâm nghiệp của xã An Thịnh đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; phát huy hiệu quả lợi thế để phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung nhằm nâng cao giá trị, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực của xã đến năm 2020 ước đạt 3.843 tấn, vượt 4,7% Nghị quyết. Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trong đó đã triển khai trồng 100 ha giống lúa thuần chiêm hương chất lượng cao, chuyển đổi 10 ha đất soi bãi sang trồng dâu nuôi tằm; chuyển đổi trên 3 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản; xây dựng mô hình chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, gia trại, tổng đầu đàn gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển. Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, trung bình hàng năm đã trồng mới 30 ha trở lên, duy trì ổn định tỷ lệ che phủ của rừng 65% đạt 100% Nghị quyết.

Cùng với đó, xã cũng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao được vai trò chủ thể, trực tiếp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển sản xuất công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với vùng nguyên liệu và mở rộng các ngành nghề dịch vụ ở nông thôn; đồng thời, phát triển mạnh mẽ các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp và kinh tế hộ gia đình với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, cho thu nhập cao. Đến nay, diện mạo nông thôn đã có bước chuyển biến rõ nét, kinh tế có bước phát triển khá, an sinh xã hội được cải thiện đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 là trên 174 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến 22.000m2 đất, trên 6.000 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu xã An Thịnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được UBND tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

Thời gian tới, xã An Thịnh tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND xã An Thịnh cho biết: “Xã An Thịnh sẽ chú trọng đưa những giống mới có năng suất, chất lượng, giá trị cao vào sản xuất phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu tạo ra các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Duy trì và phát triển vùng lúa chất lượng cao với diện tích trên 100 ha. Thực hiện chuyển đổi diện tích soi bãi, ruộng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm và cây dược liệu. Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gia trại, kinh tế hộ gia đình, kinh tế đồi rừng, đảm bảo phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, hình thành các chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân, tận dụng và sử dụng hiệu quả mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu trồng rừng mới hàng năm đạt 30 ha trở lên để duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%”.

Với những định hướng, giải pháp đúng đắn, sát thực, tin tưởng rằng trong thời gian tới, sản xuất nông nghiệp xã An Thịnh sẽ phát triển toàn diện và bền vững, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./. 

Bài, ảnh: Mỹ Vân

đã tặng