• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
03/03/2023 4:54:00 CH
1095 lượt xem
In Đọc bài

 

Sáng ngày 3/3/2023, UBND huyện Văn Yên tổ chức hội nghị triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện;lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, công chức văn phòng thống kê, công chức địa chính các xã Mỏ Vàng, Châu Quế Hạ, Lang Thíp, Phong Dụ Thượng, Nà Hẩu, Tân Hợp, Xuân Ái, Đại Phác.

Đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt nội dung làm việc

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo rà soát kết quả, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên đối với các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Theo đó, trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới xã Đại Sơn đã đạt 19/19 tiêu chí; xã Mỏ Vàng đạt 12/19 tiêu chí, xã Châu Quế Hạ đạt 13/19 tiêu chí, xã Lang Thíp đạt 8/19 tiêu chí, xã Phong Dụ Thượng đạt 9/19 tiêu chí, xã Nà Hẩu đạt 7/19 tiêu chí. Trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Tân Hợp đạt 12/19 tiêu chí, xã Xuân Ái đạt 10/19 tiêu chí; trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới Kiểu mẫu xã Đại Phác chưa đạt nhiều tiêu chí nhỏ trong cả 4 nhóm tiêu chí.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hiện nay tại các xã Mỏ Vàng, Châu Quế Hạ, Lang Thíp, Phong Dụ Thượng, Nà Hẩu, Tân Hợp, Xuân Ái, Đại Phác như việc lồng ghép thực hiện nội dung của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; việc xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương, đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, văn hóa, y tế, môi trường, xây dựng các sản phẩm Ocop, khu vực vui chơi cho người già và trẻ em…

Toàn cảnh buổi làm việc

          Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hà Đức Anh nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới là 01 trong 03 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, mang lại giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới. Việc triển khai thực hiện Chương trình cần có sự kết hợp chặt chẽ, đồng bộ cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và phải thay đổi cách thức tiếp cận theo tư duy mới chứ không chỉ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng. Các phòng ban có liên quan đến các chỉ tiêu, tiếu chí hỗ trợ các địa phương cần rà soát kỹ lưỡng lại các chỉ tiêu, tiêu chí đã hoàn thành, tiêu chí chưa hoàn thành từ những tiêu chí nhỏ gửi bằng văn bản về cơ quan thường trực Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trước ngày 10/3/2023. Đề nghị Phòng Nông nghiêp và phát triển nông thôn huyện trên cơ sở tổng hợp từ các địa phương sẽ tham mưu cho UBND huyện ký thông báo gửi cho từng xã về những công việc các xã phải làm trong thời gian tới về xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trước ngày 15/3/2023. Giao cho UBND các xã căn cứ thông báo của UBND huyện xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các tiêu chí, các chỉ tiêu rõ thời gian, rõ lộ trình, rõ người chủ trì, rõ người phối hợp để cuối năm đánh giá; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các địa phương trong quá trình thực hiện chú trọng việc công khai, dân chủ, minh bạch./.

 

Mỹ Vân

 

đã tặng