• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày xuất bản: 20/07/2021 4:27:00 CH
Lượt xem: 40


UBND huyện Văn Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mục tiêu kế hoạch nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.


Mức hỗ trợ người lao động ngừng việc do dịch Covid-19 là 1.000.000 đồng/người

Các nội dung triển khai bao gồm:

Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Theo đó mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Thời gian tạm dừng đóng, quy định về đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 6,7, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: Theo đó mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học. Trường hợp khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ. Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ theo quy định tại khoản này thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả. Thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng.

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương: Theo đó mức hỗ trợ 1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày); Hỗ trợ 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày; Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (Fl) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật: Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người.

Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch: Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người.

Hỗ trợ hộ kinh doanh: Mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Điều kiện vay vốn, mức cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân: Theo quy định tại Điều 38, 39 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

 

Tại Kế hoạch này UBND huyện Văn Yên yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách và hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách của các đối tượng trên địa bàn đủ điều kiện hưởng chính sách theo Quyết định số 23/QĐ-TTg gửi các cơ quan, các ngành liên quan trước ngày 22/7/2021. Các cơ quan, ngành, các xã, thị trấn tổ chức chi trả chính sách đợt 1 năm 2021 xong trước ngày 30/7/2021. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân huyện kết quả chi trả chính sách đợt 1 trước ngày 05/8/2021. Các cơ quan, ngành, các xã, thị trấn tổ chức chi trả chính sách các đợt tiếp theo trong năm 2021 theo quy định xong trước ngày 20 hàng tháng. Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách./.


                                                                               Hồng Vân