• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên triển khai hiệu quả chương trình hành động số 18 của Tỉnh uỷ
Ngày xuất bản: 07/10/2021 3:52:00 CH
Lượt xem: 116


Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Yên trong năm 2021 tại Chương trình hành động số 18, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, mặc dù trong  bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,  tác động tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân, ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Vượt lên những khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực, tập trung, nghiêm túc tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2021.


Các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Văn Yên tham gia ngày “thứ 7 cùng dân” tại tổ dân phố 7, thị trấn Mậu A

 Theo đó, 9 tháng đầu năm 2021, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục phục hồi, có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: tổng đàn gia súc chính tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2020; Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 0,3 triệu USD, nâng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2021 đạt gần 2,8 triệu USD, bằng 277% kế hoạch Tỉnh ủy giao, bằng 256,8% kế hoạch UBND tỉnh giao, bằng 92,7% so với cùng kỳ năm 2020.  Tổng thu ngân sách trên địa bàn từ đầu năm đến nay đạt gần  159 tỷ đồng, bằng 70,2% so với dự toán tỉnh giao, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2020,  tương đương tăng 47,6 tỷ đồng. Trong 9 tháng, toàn huyện thành lập mới 29 doanh nghiệp, đạt 111,5% kế hoạch tỉnh giao, tăng 11 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020; thành lập mới được 12 hợp tác xã, đạt 120% kế hoạch; thành lập mới được 140 tổ hợp tác, đạt 100% so với kế hoạch tỉnh giao.

 

Văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Sau thời gian triển khai quyết liệt các giải pháp, cùng sự nỗ lực, cố gắng vươn lên thoát nghèo của người  nghèo; qua rà soát sơ bộ, đến nay toàn huyện có 655/757 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, đạt 86,5% kế hoạch năm. Đồng thời, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, đến nay đã hoàn thành 94/94 nhà, với kinh phí hỗ trợ là 3,365 tỷ đồng.  Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không phát sinh những vấn đề lớn, phức tạp xảy ra trên địa bàn./.

                                                                            Hồng Vân