• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên: huy động gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo
Ngày xuất bản: 19/10/2021 3:20:00 CH
Lượt xem: 49


Với mong muốn tạo lập thêm nguồn vốn dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách, Huyện Văn Yên đã phát động “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, nhằm vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chung tay góp sức, tạo nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo.


Đồng chí Lã Thị Liền trao sổ tiết kiểm cho người dân xã Yên Hợp

 

Đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Xác định đây là chủ trương nhân văn và có ý nghĩa, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hưởng ứng, tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Yên để vừa huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân vừa chung tay, góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo. Ngày Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo được tổ chức tại trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện Văn Yên , và trụ sở UBND các xã, thị trấn vào các ngày giao dịch cố định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo nên Ngân hàng CSXH huyện đã tiếp nhận gần 100 cơ sở hội, trên 800 cán bộ, hội viên và người dân  trên địa bàn huyện đến tham gia gửi tiết kiệm với số tiền trên 7 tỷ đồng.


Khánh Chi