• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững
Ngày xuất bản: 01/10/2021 3:37:00 CH
Lượt xem: 52

 

Năm 2021 huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,15% trở lên, tương đương giảm từ 757 hộ nghèo trở lên, 100% hộ nghèo người có công vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cuối năm 2021 còn 2,61% trở xuống. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện,  UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo năm 2020 để Thực hiện hiệu quả Kế hoạch giảm nghèo năm 2021.


Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên trao nhà đại đoàn kết cho ông Đặng Văn Sâu, thôn Khe Rồng, xã An Bình

 Cùng với  tập trung nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ và người dân về nhiệm vụ giảm nghèo gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm vươn lên của người nghèo, hộ nghèo; loại bỏ tư tưởng trì trệ, ỷ lại của các hộ nghèo; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xác định nhu cầu cần giúp đỡ để thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo cho phù hợp ngay từ những tháng đầu năm. Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, UBND huyện huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh được phân công giúp đỡ các hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn tiếp cận trực tiếp với các hộ nghèo để nắm bắt thông tin và triển khai các biện pháp hỗ trợ; Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh các hoạt động vì người nghèo, tăng cường vận động quỹ vì người nghèo; kịp thời thực hiện chính sách trợ giúp cho đối tuợng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo, các đối tuợng gặp khó khăn, rủi ro đột xuất. Cùng với đó là giám sát việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm, đảm bảo công khai, minh bạch và xác định nguyên nhân phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

 

 9 tháng đầu năm, Ngân hàng CSXH huyện đã rải ngân cho gần 2.600 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn để phát triển kinh tế  với số tiền  gần 126,8 tỷ đồng;  toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 2.195 lao động; Mở 09 lớp đào tạo nghề cho gần 300 lao động nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện; Chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho trên 700 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,7%,  tăng 4,9% so với cùng kỳ. Cùng với đó, thực hiện kế hoạch 118 của UBND tỉnh Yên Bái về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở  năm 2021, huyện Văn Yên triển khai hỗ trợ làm 94 nhà ở cho hộ nghèo, đạt gấp 3 lần kế hoạch UBND tỉnh giao với tổng kinh phí 8,55 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa cấp tỉnh hỗ trợ 850 triệu đồng; huyện Văn Yên huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân hảo tâm được 2,515 tỷ đồng ( các cơ quan của tỉnh hỗ trợ 1,09 tỷ,  huyện Văn Yên huy động từ các tổ chức, cá nhân khác được 1,425 tỷ); Các xã, thôn hỗ trợ bằng ngày công, hiện vật quy ra tiền trị giá 985 triệu đồng,  gia đình, con cháu đóng góp được 4,2 tỷ đồng./.


                                                                      Hồng Vân