• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên cụ thể hóa chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái thành 39 chỉ tiêu chủ yếu
Ngày xuất bản: 01/06/2021 2:44:00 CH
Lượt xem: 112


Trên cơ sở các chỉ tiêu giao theo chương trình hành động 18 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện ủy Văn Yên đã xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa vào thực tế cuộc sống với 39 chỉ tiêu nhiệm vụ bám sát các lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế và khai thác triệt để tiềm năng lợi thế của từng địa phương. Trong đó, tập trung nguồn lực xây dựng 4 xã đạt nông thôn mới (NTM), 2 xã đạt NTM nâng cao; thực hiện đồng bộ mục tiêu giảm nghèo bền vững; thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất.


Đồng bào H'Mông (Khe Táu - Phong Dụ Thượng) thu hoạch lúa

Dựa trên cơ sở thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và 4 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch thực hiện  Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Văn Yên vừa tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả các đột phá, các nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm; đồng thời, chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp phù hợp để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: "Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 23 để thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy  Yên Bái và cụ thể hóa thành 39 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, tập trung nguồn lực xây dựng 4 xã đạt nông thôn mới là Tân Hợp, Viễn Sơn, Ngòi A và Châu Quế Thượng, 2 xã đạt NTM nâng cao; thực hiện đồng bộ mục tiêu giảm nghèo bền vững; thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất”.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, huyện Văn Yên đã và đang triển khai thực hiện 02 dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, đồng thời duy trì và mở rộng đối với những chuỗi giá trị đã đem lại hiệu quả kinh tế cao trong thực tiễn. Quan tâm khuyến khích, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh của huyện gắn với đẩy mạnh việc tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra bền vững cho các sản phẩm. Triển khai hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), tiến hành xây dựng hoàn thành 06 sản phẩm đạt hạng 3 sao đó là Tinh dầu Quế Phát, Hương Quế Phát, Tinh dầu cao cấp long não, Mật ong rừng nguyên chất cao cấp, Bột quế cao cấp, Cao đặc cà gai leo. Đồng thời tập trung vào trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo trong năm 2021 trồng mới trên 3.065 ha rừng các loại, tổ chức triển khai quy trình đăng ký cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC), bảo đảm có ít nhất 1.000 ha rừng trồng được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế.  

Đến thời điểm này, chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy Yên Bái, và kế hoạch 23 của Huyện ủy Văn Yên đã và đang  được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, bám sát mục tiêu tổng quát, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu kế hoạch trong từng lĩnh vực để ra trong năm 2021 và trong nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ huyện. Đồng thời  đảm bảo sát thực tế, phù hợp với địa phương , có tính khả thi cao, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, vượt khó vươn lên.


Mô hình nuôi cá tầm của người dân xã Nà Hẩu

Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sau 5 tháng triển khai thực hiện CTHĐ số 18 của Tỉnh ủy, huyện Văn Yên đã đạt được một số kết quả nổi bật: sản xuất nông - lâm nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra; trong đó, diện tích rừng trồng vụ xuân là trên 2.685 ha, đạt 94,2% kế hoạch tỉnh giao; tổng đàn gia súc chính 108.820, đạt gần 86% kế hoạch; Triển khai thực hiện 3 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị bao gồm: Dự án về sản phẩm Trà quế huyện Văn Yên; (2) Dự án về sản phẩm quế hữu cơ huyện Văn Yên; (3) Dự án về sản phẩm dược liệu huyện Văn Yên; Tập trung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đã có 08 sản phẩm đã đăng ký đạt hạng 3 sao, 01 sản phẩm đạt chuẩn xếp hạng 4 sao đó là Sản phẩm quế sáo.Tiếp tục vận động các cơ sở kinh doanh đăng ký thực hiện thêm một số sản phẩm OCOP như: lá tắm người Dao, cá tầm Nà Hẩu, chuối tiêu hồng, mật ong, nhung hươu … để xây dựng sản phẩm OCOP trong năm 2021 ; thu ngân sách đạt 88 tỷ đồng ; giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 486,3 tỷ đồng , đạt 42,4% kế hoạch, tăng 43,5% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 1.090,3 tỷ đồng, bằng 44,5% kế hoạch, tăng 37,7% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1,56 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020; Trong 5 tháng đầu năm, huyện Văn Yên đã giải quyết việc làm mới 806 lao động, vượt 0,7% so với cùng kỳ năm 2020; đồng thời có 40 lao động chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; thành lập mới 18 doanh nghiệp, 04 hợp tác xã, 45t ổ hợp tác....

Bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, Văn Yên phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhất là 39 chỉ tiêu được xây dựng theo chương trình hành động 18 của tỉnh ủy Yên Bái. Qua đó, tạo điều kiện để hoàn thành mục tiêu huyện cán đích NTM vào năm 2025 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thu Nhài