• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Nà Hẩu thực hiện Ngày thứ 7 cùng dân
Ngày xuất bản: 20/09/2021 4:11:00 CH
Lượt xem: 55

 

Tiếp tục thực hiện “Ngày thứ 7 cùng dân”, Tiếp tục phong trào " Ngày thứ 7 cùng dân", sáng ngày 18/9/2021, đồng chí Triệu Tòn Triệu - Phó chủ tịch HDND huyện Văn Yên, đồng chí Phạm Trung Kiên - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, phụ trách xã, các đồng chí các ban HDND huyện, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền xã Nà Hẩu đã cùng đồng bào H'Mông tại thôn Ba Khuy, Bản Tát và thôn Trung Tâm của xã Nà Hẩu tiến hành vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh thoát nước nhằm tạo cảnh quang, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, trong lành, đồng thời từng bước xây dựng hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về môi trường.


Thứ 7 cùng dân tại xã Nà Hẩu

Buổi lao động cùng nhân dân trong ngày thứ 7 đã giúp cho các đồng chí Lãnh đạo từ huyện đến cơ sở kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân, củng cố vững chắc hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đồng thời hướng dẫn, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, phạt, triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

 

Điều quan trọng hơn là tạo nên chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.


 

Thu Nhài