• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2021
Ngày xuất bản: 22/07/2021 10:05:00 SA
Lượt xem: 21

Sáng ngày 20/7/2021 Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Văn Yên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4 khóa 1 năm 2021. Dự và chỉ đạo lễ khai giảng có Trung tá Nguyễn Quang Vũ - Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, các đồng chí là thành viên của hội đồng giáo dục, quốc phòng an ninh huyện, các đồng chí giảng viên và 70 đồng chí cán bộ đối tượng 4.

Toàn cảnh khai giảng

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 20/7/2021 đến ngày 23/7/2021, các học viên sẽ được các giáo viên đến từ Ban chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị và giáo viên của Công an huyện giảng dạy 6 chuyên đề chính và các  chuyên đề bổ trợ gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng an ninh; về Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;  về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng- an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên. Và các chuyên đề bổ trợ.

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4 nhằm giúp cho các học viên nắm bắt được các nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng hiện nay. Qua đó nâng cao nhận thức của bản thân, từng bước vận dụng giữa lý luận và thực tiễn trong chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ quan, đơn vị, cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi hai  nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./

Khánh Chi