• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
HĐND huyện Văn Yên khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ II
Ngày xuất bản: 21/07/2021 8:37:00 SA
Lượt xem: 60


Ngày 20/7/2021, HĐND huyện Văn Yên  khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ II để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020; bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện, thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định và yêu cầu nhiệm vụ của huyện.


Toàn cảnh kỳ họp thứ II HĐND huyện Văn Yên khóa XVIII

Dự, chỉ đạo, điều hành kỳ họp có đồng chí Luyện Hữu Chung – Bí thư huyện ủy Văn Yên – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vũ Minh Huê – Phó bí thư thường trực huyện ủy , đồng chí Hà Đức Anh – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND – UBND, UB MTTQ, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong huyện.

Các báo cáo trình tại kỳ họp nêu rõ: Năm 2021 mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tác động tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực, cố gắng, tập trung, nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2021 đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020. Nổi bật là: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 29,4%; tổng đàn gia súc chính tăng 24,7%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại tăng 24,5%; giá trị sản xuất công nghiệp (huyện quản lý) tăng 17,4%; thu ngân sách đạt 118 tỷ đồng, tăng 40,1%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 30,1%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 09 doanh nghiệp. UBND huyện cũng đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn huyện, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của huyện so với năm 2020. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Bên cạnh đó HĐND huyện thống nhất với các nhận định về các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo của UBND huyện. Hoạt động của HĐND huyện cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và các chương trình kế hoạch đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm bám sát mục tiêu nhiệm vụ, chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng cao. Phương thức giám sát thường xuyên được đổi mới, chú trọng giám sát giải quyết vụ việc cụ thể của cơ quan hành chính, tư pháp.


Đại biểu HĐND huyện trao đổi với cử tri bên lề kỳ họp

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường . Qua thảo luận, đa số ý kiến đều nhất trí với những đánh giá, nhận xét trong các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp. Nhiều đại biểu tham gia sâu, có chất lượng vào các nội dung quan trọng như  tập trung phân tích làm rõ và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2021; Đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả chương trình hành động 18 của tỉnh ủy Yên bái và kế hoạch 23 của huyện ủy Văn Yên;  tiến độ thu ngân sách; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, các sản phẩm OCOP, việc duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, kênh mương đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở. Công tác quản lý đất đai, quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý bảo vệ rừng; quản lý thị trường, kiểm tra xử lý việc kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc duy tu bảo dưỡng đường giao thông ở cơ sở; việc triển khai một số chính sách an sinh xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các tệ nạn xã hội…

Các đại biểu có mặt trong kỳ họp đã tập trung thảo luận về các Tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện và xem xét, bổ sung ý kiến vào 3 dự thảo nghị quyết. Đồng thời cho ý kiến và làm rõ hơn báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện cũng như phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác, hoạt động giám sát, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, các kỳ họp của HĐND huyện.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đặt câu hỏi thẳng thắn, đúng trọng tâm, tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm. Lãnh đạo cơ quan được cử tri chất vấn đã giải đáp đúng, đủ, có trọng tâm các vấn đề mà đại biểu nêu ra, đặc biệt là thấy được những hạn chế, thiếu sót, trách nhiệm của các ngành và đưa ra được một số giải pháp cụ thể để khắc phục. Việc chất vấn tại kỳ họp đã diễn ra dân chủ, công khai, trách nhiệm, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, xây dựng.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện Hà Đức Anh  đã báo cáo làm rõ thêm những vấn đề liên quan mà đại biểu và cử tri quan tâm nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.


Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo  tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Luyện Hữu Chung – Bí thư huyện ủy Văn Yên đã nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối năm 2021 các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra thông qua việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 23 của Ban Thường vụ Huyện ủy, các chủ trương, nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân: Triển khai hiệu quả các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Tiếp tục huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ,nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, phát huy rõ vai trò nêu gương người đứng đầu các cấp, các ngành… HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; bám sát các mục tiêu mà Nghị quyết HĐND đã đề ra; UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện, quan tâm giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và những kiến nghị của người dân. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh 6 tháng còn lại. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải ngân xây dựng cơ bản, kiềm chế tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản, lâm sản.  Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thu Nhài – Mỹ Vân