• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Công an Văn Yên đảm bảo an ninh trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày xuất bản: 20/07/2021 4:14:00 CH
Lượt xem: 36

 

Văn Yên là một trong những địa phương của tỉnh Yên Bái có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tình hình an ninh trật tự phức tạp, nhất là ở các xã vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến khó lường. Trước tình hình đó, Công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.


Lực lượng công an huyện trao đổi năm bắt tình hình tư tưởng nhân dân

Nà Hẩu là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, với 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm trước đây do trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến rất phức tạp. Từ thực tế đó, trong những năm qua, Công an xã Nà Hẩu đã nỗ lực bám sát địa bàn, chú trọng phối hợp với công an các địa bàn giáp ranh, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc, vấn đề có liên quan đến tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Cụ thể, Công an xã Nà Hẩu đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong đó giải quyết tranh giành đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân,... Đồng thời, nắm chắc các đối tượng chính trị xã hội, không để các đối tượng lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, các vụ việc phức tạp ở địa phương, chống phá, xuyên tạc Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, tăng cường công tác đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý chặt số đối tượng tù tha, có tiền án, tiền sự; các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập gây rối; số lao động tự do đến địa bàn lao động, làm thuê. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tập trung truy quét các loại tội phạm hoạt động như trộm cắp tài sản; tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, buôn bán ma túy... Nhờ vậy, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã Nà Hẩu không xảy ra phạm pháp hình sự. Qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, từ cuối năm 2019 đến nay, Công an xã Nà Hẩu đã được bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ công an xã. Với đặc thù,  là vùng đồng bào dân tộc thiểu số do vậy xác định công tác tuyên truyền, năm bắt địa bàn là một trong những khâu then chốt. Công an xã Nà Hẩu làm tốt công tác tuyên truyền người dân không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an xã Nà Hẩu cũng còn tăng cường công tác quản lý cư trú, nắm chắc tình hình di biến động về nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, không để đối tượng xấu và đối tượng phạm tội ẩn nấu tại địa bàn hoạt động.

Khác với xã Nà Hẩu, xã Quang Minh, mặc dù là xã vùng thấp của huyện Văn Yên. Với 84% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống, trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế, bất cập... dẫn đến tình trạng người dân vi phạm pháp luật diễn ra khá phổ biến; mâu thuẫn, tranh chấp, tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra; tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để… tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định về ANTT.Trước tình hình đó, Công an xã Quang Minh xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên và lâu dài. 

Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện chú trọng công tác dân vận, tổ chức các tổ, đội công tác, cán bộ phụ trách khu vực tăng cường về cơ sở, để bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân. Một mặt nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng tiêu cực trong dân tộc, tôn giáo, mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài những tập quán lạc hậu, trong thời gian qua một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn xã còn sử dụng sung tự chế để săn bắn. Tuy nhiên, được phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn đã tự giác giao nộp vũ khí, cam kết không sử dụng sung tự chế để săn bắn.

Huyện Văn Yên có 12 dân tộc chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện đã tổ chức các tổ, đội công tác, cử cán bộ phụ trách khu vực tăng cường bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng tiêu cực trong dân tộc, tôn giáo và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để dân hiểu, dân tin, tích cực cung cấp thông tin và phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở tích cực vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, hiểu biết xã hội, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người có uy tín, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, Công an huyện đã cử cán bộ, chiến sỹ luân phiên đi cơ sở, xuống từng bản, tiểu khu, từng gia đình, cá nhân nắm tình hình, vận động, tuyên truyền.

Thời gian tới, Công an huyện Văn Yên tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, giúp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm. Đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo để củng cố niềm tin, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu Nhài