• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (Khóa XII) góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Ngày xuất bản: 17/02/2022 3:08:00 CH
Lượt xem: 598

 

Với quyết tâm chính trị cao, thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ" bằng việc xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cấp bách, nổi cộm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung, giải quyết khắc phục ngay. Qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.


Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó bí thư thường trực huyện ủy Văn Yên tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Năm 2021, Đảng bộ huyện Văn Yên cũng như các chi, đảng bộ cơ sở đã quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nội dung cốt lõi của Nghị quyết trung ương 4 ( Khóa XII) thông qua nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, đưa vào nội dung sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở với tỷ lệ tham gia học tập của đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện, báo cáo viên cấp ủy huyện là 100%; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chuyên đề đạt 96% trở lên; công chức, viên chức tham gia học tập đạt 97,3% trở lên; đoàn viên, hội viên tham gia học tập đạt 86% trở lên, đã có 6.990/7.220 đảng viên viết bản thu hoạch nhận thức cá nhân về những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng kế hoạch cá nhân bám sát nội dung được học tập, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được phân công, đồng thời ký cam kết thực hiện với chi bộ, cơ quan. Đồng chí Phí Hùng Sơn – Bí thư Đảng bộ xã Mỏ Vàng cho hay : “Các chi bộ cơ sở đã chủ động đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý; Đồng thời  lồng ghép đưa vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng chống suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới…”

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII), Đảng bộ huyện Văn Yên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, lồng gắn với việc thực hiện Chỉ thị  05 của bộ chính trị, trọng tâm là  đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.  Đặc biệt, trong năm 2021, với nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” , huyện Văn Yên đã thực hiện đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến ở cả 3 cấp đó là cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, trong đó 100% chi, đảng  bộ cơ sở điều có ít nhất từ 2 mô hình đăng  ký xây dựng,  cấp huyện có 634  mô hình tập thể , 550 gương cá nhân đăng ký xây dựng, huyện Văn Yên cũng đã lựa chọn 46 mô hình tập thể, 11 gương cá nhân điển hình đăng ký xây dựng cấp tỉnh  giai đoạn 2021-2023. Việc xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong  học tập làm theo Bác , nhất là chuyên đề năm 2021 đã, đang và sẽ  góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, củng cố, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  Đồng chí Lê Huy – Bí thư Đảng bộ xã Mậu Đông chia sẻ: “Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã Mậu Đông  đã chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa nội dung chuyên đề năm 2021 từ học tập chuyển sang làm theo, trọng tâm là thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên, đấu tranh với những những biểu hiện suy thoái, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước khó khăn của nhân dân, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, gắn với lựa chọn thực hiện nội dung đột phá, đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.”

Việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 của Đảng bộ huyện Văn Yên trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2021 đã được cụ thế hóa rất rõ ràng, cụ thể, sát thực tế và có tính khả thi cao, đó là đã xác định rõ 7 nội dung đột phá và 23 nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu Chỉ thị số 05 gắn với đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nhiệm vụ công tác; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực; Cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và trách nhiệm nêu gương trước cấp dưới, trước quần chúng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, gần gũi với nhân dân… Đồng chí Luyện Hữu Chung – Bí thư Đảng bộ huyện Văn Yên cho biết : “  Kết thúc năm 2021,  Đảng bộ huyện Văn Yên đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện 39/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị . Toàn đảng bộ có 47/48 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 97,9%, trong đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20,8%, không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92,3%, đạt 108,8% kế hoạch, vai trò nêu gương của người đứng đầu, tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng lên , số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 88,9%; số cán bộ lãnh đạo thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 97,9%. Tinh thần tự phê bình, phê bình và trách nhiệm nêu gương đã được thực hiện tốt và thực chất hơn, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những  biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa", phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi biểu hiện tiêu cực. Hầu hết các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tác phong, lề lối làm việc gần dân, sát dân, vì dân, có trách nhiệm với nhân dân. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở ngày càng được nâng cao và duy trì thành nền nếp. Một trong những chuyển biến rõ nét đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân.”

 

Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương bốn ( Khóa XII) ở Đảng bộ huyện  Văn Yên đã, đang và sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng; phát huy dân chủ, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trách nhiệm nêu gương trong các cấp ủy, tổ chức đảng ; có tác dụng mạnh mẽ trong việc giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến', "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và nâng cao một bước rõ rệt về tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới lề lối, tác phong làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.


Thu Nhài