• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên huy động được trên 3.657 tỷ đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020
24/12/2021 9:10:00 SA
710 lượt xem
In Đọc bài


Huyện ủy Văn Yên vừa tổ chức hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020 và năm 2021, kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vũ Minh Huê – Phó bí thư thường trực huyện ủy Văn Yên, đồng chí Hà Đức Anh – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh phụ trách, giúp đỡ các địa phương của huyện Văn Yên, các đồng chí trong BTV huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn.


Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua, từ 2016 – 2021, để cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch giảm nghèo, sau khi Huyện ủy ban hành kế hoạch, UBND huyện đã cụ thể hóa các nội dung thành kế hoạch chi tiết của UBND huyện, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn ban hành kế hoạch giảm nghèo, triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách giảm nghèo; phối hợp với các cơ quan của tỉnh, của huyện tiến hành khảo sát, thống nhất danh sách, phương án giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Văn Yên đã huy động được trên 3.657 tỷ đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội. Riêng trong năm 2021, huyện Văn Yên huy động được trên 316 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, huyện Văn Yên đã hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, thôn, bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã; thôn, bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã; thôn, bản đặc biệt khó khănvới tổng kinh phí 351 triệu đồng; hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ máy móc, cây giống, hỗ trợ các mô hình chăn nuôi trâu, bò, lợn dê, gia cầm...cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí thực hiện trên 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ mua 88.782 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sống trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi với tổng kinh phí trên 328 tỷ đồng; hỗ trợ giáo dục cho học sinh với tổng kinh phí trên 2.325 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho 3.365 lao động nông thôn, với kinh phí trên 7 tỷ đồng; hỗ trợ cho 259.561 lượt người là các đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí trên 275 tỷ đồng; hỗ trợ 531 nhà ở cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ trên 49 tỷ đồng, năm 2021 hỗ trợ 103 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 3.638 triệu đồng.Hàng năm huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức, các nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo, mỗi năm cấp huyện vận động được 350 triệu đồng, cấp xã vận động được 450 triệu đồng; để thực hiện các hỗ trợ đột xuất, cần thiết hoặc thăm hỏi động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo.Trong giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 34,94% năm 2016 xuống còn 4,76% năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 6,036% tỷ lệ hộ nghèo.


Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị các cấp uỷ, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình của Trung ương của tỉnh, của huyện về giảm nghèo; cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó cần quan tâm đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 

 

Phát huy vai trò tích cực của các, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong huyện cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo. Gắn trách nhiệm  của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị với thực hiện công tác giảm nghèo theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách; Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua sâu rộng, lan tỏa trong toàn xã hội. Đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo,đưa việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trở thành nhu cầu, là khát vọng của các tầng lớp nhân dân; Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn nhất là ở các xã vùng đặc biệt khó khăn; Quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn huyện. Hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo tăng cách thức phát triển kinh tế , đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm ổn định để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững; Tiếp tục vận động, huy động đa dạng các nguồn lực, đặc biệt huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa để tăng cường hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thực hiện hiệu quả việc lồng ghép nguồn lực của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện để nâng cao hiệu quả, tính bền vững trong hoạt động giảm nghèo. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nếu chúng ta thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe và sinh mạng của người dân./.


Thu Nhài  


đã tặng